Varslingsrutiner

Røa Fotball Elite ønsker at det skal være raskt og enkelt å ta opp interne forhold av uetisk, ulovlig karakter som oppleves ubehagelige eller belastende for enkeltindivider, grupper eller klubb.

Her finner du Røa Fotball Elite sine gjeldende varslingsrutiner: 

Røa Fotball Elite Varlsingsrutiner